Jednání Komoditní rady AK ČR pro cukr a cukrovku

/ Aktuality / Jednání Komoditní rady AK ČR pro cukr a cukrovku

Jednání Komoditní rady AK ČR pro cukr a cukrovku

Jednání Komoditní rada AK ČR pro cukr a cukrovku bude s ohledem na aktuální vývoj epidemiologické situace uskutečněno formou videokonference. 

Dne 5. listopadu 2020 se bude konat videokonferenční jednání Komoditní rady AK ČR pro cukr a cukrovku, a to s ohledem na aktuální vývoj epidemiologické situace v České republice.

Na programu jednání je výměna informací o aktuálním stavu komodity cukrová řepa a cukr, zejména informace o průběhu cukrovarnické kampaně, stavu porostů a první odhady sklizně. 

Dále bude projednáván vývoj cen na evropském i světovém trhu s cukrem, průběh čerpání DT 3.K na likvidaci plevelné cukrové řepy vč. informací o stavu podávání žádostí.

V programu jednání je rovněž i informace o šetření ÚZEI ohledně pěstování cukrové řepy a její rentability a projednán bude i vývoj jednání o novele rostlinolékařského zákona a uznávání rozhodnutí orgánů třetích zemí o povolení používání POR a pro použití v ČR.

Videokonference se uskuteční s využitím SW Microsoft Teams.  Jednání bude zahájeno v 9.30 minut.


Publikováno: 28. 10. 2020 Autor: Josef Pojer Sekce: Aktuality