Mezinárodní organizace

/ Mezinárodní organizace

Evropské sdružení výrobců cukru

CEFS je mezinárodní organizací sdružující výrobce cukru v Evropské Unii. Výrobce cukru v České republice zastupuje v tomto profesním sdružení Českomoravský cukrovarnický spolek od roku 2003.

 

Mezinárodní konfederace evropských pěstitelů cukrovky

CIBE je mezinárodní organizací sdružující pěstitele cukrové řepy v EU.  

 

    Mezinárodní cukerní organizace

ISO je jedinečnou mezinárodní mezivládní organizací vytvořenou pro zlepšování podmínek na světovém cukerním trhu.