Bílý versus hnědý cukr - jak to skutečně je?

/ Cukr a zdraví / Bílý versus hnědý cukr - jak to skutečně je?

Ing. Jaroslav Gebler, CSc., prof. Ing. Jana Dostálová, prof. Ing. Pavel Kadlec, DrSc., autoři článku "Je hnědý cukr opravdu zdravější" se zaměřili na shrnutí objektivních faktů nezbytných pro správné zodpovězení otázky, která odedávna rozděluje laickou veřejnost. 

Článek byl publikován c časopisu Výživa a potraviny 72, 3/2017, s. 78-80.