Něco málo úvodem

/ O cukru a cukrové řepě / Něco málo úvodem

Cukr pochází z přírody

Jedná se o přírodní sladidlo, které je získáváno pomocí 200 let starých tradičních postupů a které se za celou dobu trvání cukrovarnictví a řepařství téměř nezměnily – pouze se zmodernizovaly. Stručně řečeno, po sklizení řepy na poli a odvezení do cukrovaru se jedná o umytí řepy, nakrouhání řepy na tenké cukrovarnické řízky, vyluhování cukerné šťávy z řepných buněk vodou, čištění cukerné šťávy na čistící lince s následným odfiltrováním nečistot a necukrů, zahušťování cukerné šťávy na odparce, krystalizaci cukrovin, odstřeďování krystalů cukru na odstředivkách, sušení cukru vzduchem a skladování v cukerných silech.

Nejedná se tedy o žádné chemické reakce, ani provozy, ale o izolaci přírodní sacharózy z řepných buněk a její krystalizaci na tradiční krystalový bílý cukr.

Čeští pěstitelé a cukrovary v Čechách a na Moravě ovládají své řemeslo znamenitě. Proto si udržují své dobré postavení v Evropě po staletí a i v dnešní, vysoce konkurenční době tak svou výrobou zaujímají sedmé místo ze všech evropských zemí, které pěstují řepu.

Řepný cukr je tradičním a bezesporu nejkvalitnějším a nejdůležitějším evropským sladidlem. Žádná syntetická sladidla a náhražky se mu nevyrovnají! Cukr jako jeden ze základních výživových prvků má svou nezastupitelnou úlohu v životě lidí, je jedním ze základních stavebních prvků lidského těla, je hlavním dodavatelem energie a podporuje funkci mozku.

Cukr má však také své nepřátele, jejími hlavními představiteli jsou tzv. „výživoví poradci“. Většina těchto lidí však nemá ani základní znalosti v těchto oborech a svými názory, které šíří, škodí sobě i dalším lidem.

Na závěr však jedno doporučení máme, je prosté a jednoduché. Je to stará a osvědčená pravda: „Všeho s mírou“, a to platí i o cukru.

Sladký život Vám všem přejí čeští a moravští cukrovarníci .....