Profesní organizace a spolky

/ Souhrn událostí / Profesní organizace a spolky

 • Agrární komora České republiky

  Agrární komora České republiky

  Agrární komora České republiky (AK ČR) byla zřízena zákonem  č. 301/1992 Sb. České národní rady o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Sdružuje většinu podnikatelů v zemědělství, lesnictví a potravinářství, prosazuje a obhajuje zájmy svých členů, kterým poskytuje poradenství a informační služby na celém území ČR.

  Internetové stránky AK ČR najdete zde: http://www.akcr.cz/

 • Hospodářská komora České republiky
 • Potravinářská komora České republiky

  Potravinářská komora České republiky

  PK ČR je zájmové sdružení právnických osob z odvětví potravinářského a nápojového průmyslu a zpracovatelů zemědělské produkce založené podle § 20f zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů