Kabinet komisaře pro obchod tlačí na přijetí nového nařízení o autonomní liberalizaci obchodu s Ukrajinou

/ Aktuality / Kabinet komisaře pro obchod tlačí na přijetí nového nařízení o autonomní liberalizaci obchodu s Ukrajinou

Kabinet komisaře pro obchod tlačí na přijetí nového nařízení o autonomní liberalizaci obchodu s Ukrajinou

EK deklaruje prostřednictvím kabinetu komisaře pro obchod vůli prosadit prodloužení dovozů vybraných zemědělských komodit z Ukrajiny. Zástupci Evropského sdružení výrobců cukru (CEFS) potvrdili, že se v tomto týdnu objevila zpráva o tom, že kabinet evropského komisaře pro obchod tlačí na přijetí nového návrhu nařízení o autonomní liberalizaci obchodu (ATM) s Ukrajinou.

Nový návrh obsahuje ochranný mechanismus a prahové hodnoty dovozu. Automaticky by se aktivoval, kdyby dovoz cukru dosáhl předem definovaného množství/úrovně, čímž by se po dosažení této předem definované úrovně omezil další dovoz cukru na evropský trh, což je v praxi podobné celní kvótě. Úroveň pro automatické spuštění nového ochranného mechanismu by vycházela z úrovní dovozu cukru za poslední rok, 2023. Veškerý cukr dovezený nad tuto prahovou hodnotu by měl být vyvezen mimo EU. Tento cukr by tedy vstoupil na trh EU pouze pro účely tranzitu.

Toto opatření by se vztahovalo na citlivé produkty, jako je cukr, drůbež a vejce. CEFS dnes kontaktoval Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova (GŘ ZEM) a GŘ ZEM zahrnutí tohoto ochranného mechanismu do nového návrhu nařízení Komise potvrdilo. Zástupce CEFS na schůzce s GŘ ZEM uvedl, že rok 2023 není pro cukr vhodným referenčním rokem, protože úrovně dovozu z Ukrajiny jsou oproti průměrům z předchozích let velmi vysoké.Navrhl roční průměr za roky 2021 a 2022 jako lepší volbu.

Zástupci GŘ ZEM reagovali příslibem, že se na to podívají, nicméně se ale nezavázali k žádné změně referenčního roku v návrhu.

Zástupce CEFS nabyl z jednání s GŘ ZEM dojmu, že zahrnutí změny referenčního roku do tohoto nového ochranného mechanismu je pro GŘ ZEM již takovou zásadní změnou, kterou nebude GŘ ZEM chtít akceptovat. CEFS bude i přes tento postoj nadále prosazovat změnu referenčního roku.

Závěry z toho plynoucí:

Pozitivním závěrem lze konstatovat fakt, že Komise zvažuje omezení dovozu cukru z Ukrajiny pomocí automaticky spouštěného ochranného mechanismu dovozního prahu podle nového nařízení o ATM.

Negativním závěrem lze konstatovat fakt, že nový ochranný mechanismus má vycházet z úrovně dovozu cukru za poslední rok 2023 (téměř 415 000 tun dovezeného cukru do EU), což je diametrálně jiný údaj v porovnání s předchozími roky.

Paralelně CEFS pokračuje ve spolupráci s ostatními evropskými institucemi. Generální ředitelka CEFS Marie-Christine Ribera včera opět kontaktovala kabinety eurokomisařů, aby jim zaslala dopis, který CEFS již dříve zaslal Radě EU. CEFS kontaktoval komisaře Varhelyiho, Valeana, Lenarčiče, Kyriakidese, Ferreiru, Bretona a Gentiloniho a McGuinesse.

Dovoz cukru z Ukrajiny do EU (údaje zahrnují pouze množství cukru, které zůstává v EU, tj. žádný zpětný vývoz):

Komodita                                                          Cukr

Tarifní dovozní kvóta (TRQ)                           20 070 t     

Dovozy v roce 2021                                         7 406 t

Dovozy v roce 2022                                     177 590 t

Dovozy za období leden - srpen 2021              8 944 t

Dovozy za období leden - srpen 2022            27 572 t

Dovozy za období leden - srpen 2023          273 731 t

 

Od dočasného pozastavení cel a kvót na dovoz zemědělských produktů dovoz cukru nadále prudce roste. Dovoz cukru z Ukrajiny do EU v roce 2022/23 dosáhl téměř 413 000 t, což je více než 20násobek roční dovozní kvóty Ukrajiny stanovené dohodou o přidružení z roku 2014. Pro současný hospodářský rok 2023/24 ukrajinská vláda a průmysl očekávají vývoz 650 000 tun cukru do EU – více než 30násobek roční dovozní kvóty Ukrajiny stanovené dohodou o přidružení z roku 2014. Podle ukrajinského ministerstva zemědělství vzrostlo pěstování cukrové řepy v roce 2023/24 o 38 %. V nadcházející kampani 2024/25 bude cukrovarnický průmysl Ukrajiny očekává další růst, který by mohl vést k exportu přebytek cukru kolem 1 milionu tun.

Tradiční ukrajinské exportní destinace bílého cukru (Uzbekistán, Ázerbájdžán, Gruzie, Tádžikistán, Türkiye, Libye, Arménie) již nejsou od roku 2022 zásobovány ukrajinským cukrem (viz graf v dokumentu v příloze) a zcela jistě je převezme Rusko, které je klíčovým producentem cukru a dodavatelem mezi zeměmi SNS (Smlouva o zóně volného obchodu mezi členy Společenství nezávislých států (SNS)).


Ceny v EU (průměrná tržní cena, průměrná krátkodobá cena a okamžité hodnoty) začaly klesat od léta 2023. Všichni analytici se domnívají, že klesající trend cen v EU je způsoben hlavně těmito dovozy z Ukrajiny. Uživatelé/kupující cukru při nákupu uvažují o nákupech cukru z těchto dovozů z Ukrajiny.
Na ukrajinské hranici chybí kontrola, což vede k nedeklarovanému vývozu do EU, v důsledku čehož jsou množství deklarovaná COM podhodnocena. Ukrajinské orgány nemají žádnou kontrolu nad vývozními licencemi na cukr. CEFS získal informace, že licence se udělují nejen výrobcům cukru, ale také obchodníkům, kteří v některých případech cukr nevyváželi.

Pravidla EU týkající se environmentálních aspektů se na Ukrajině neuplatňují. EU zakázala několik účinných látek v POR používaných při pěstování cukrové řepy (více než 25 od roku 2018). Znamená to, že rozdíl ve standardech výroby je stále větší.

Odvětví řepného cukru v EU nyní ztrácí trh o objemu 1 milionu tun (ztráta trhu Spojeného království a dovozu z UA v letech 2023/24). Pro srovnání, celková produkce cukru v Belgii představuje 650 000 tun. Pěstitelé cukrové řepy se obávají nutné úpravy plochy řepy v EU směrem dolů v roce 2024 po nárůstu plochy cukrové řepy na Ukrajině v letech 2023/24 (+ 38 % ve srovnání s rokem 2022/23).

Přibližně 90 % plochy cukrové řepy na Ukrajině patří cukrovarnickým skupinám/společnostem a jsou spravovány továrnami. Samostatní pěstitelé představují okrajovou část řepařské oblasti. Zdá se, že někteří nezávislí pěstitelé by za dodávku řepy dostávali naturálie v pytlích s cukrem, a proto by byli nuceni překročit hranice, aby svůj cukr prodali.


Publikováno: 19. 1. 2024 Autor: Josef Pojer Sekce: Aktuality