Prof. Ing. Pavel Kadlec, CSc. oslavil významné životní jubileum

/ Aktuality / Prof. Ing. Pavel Kadlec, CSc. oslavil významné životní jubileum

V neděli 24.5.2020 oslavil dlouholetý významný pracovník fakulty potravinářské a biochemické technologie - ústavu chemie a technologie sacharidůprof. Ing. Pavel Kadlec, CSc. osmdesáté narozeniny. 


Prof. Pavel Kadlec (*24.5.1940) pracuje dlouhá léta na fakultě potravinářské a biochemické technologie na ústavu chemie a technologie sacharidů, kde se specializoval na technologii cukru. Je garantem předmětů Potravinářské technologie a biotechnologie a Technologie potravin I, pro něž připravil jako editor učební texty Technologie potravin I a II (2002) a Procesy potravinářských a biotechnologických výrob (2003). Je spoluautorem knih Cukrovarnické tabulky (SNTL 1975), Programování technologických výpočtů v cukrovarnictví (SNTL 1986), Sugar Technologists Manual (Bartens 1995) a Carbohydrates in Grain Legume Seeds (CABI 2001). Na VŠCHT Praha zastával mnohé akademické funkce (vedoucí katedry, proděkan pro vědu a výzkum, prorektor pro vědu a výzkum, děkan FPBT), je členem řady mezinárodních organizací IUFoST (Internatinal Union of Food Science and Technology) - delegát ČR, CITS (Commision Internationale Technique de Sucrerie, nyní ESST - European Society for Sugar Technology) – člen Scientific Committee, ICUMSA (Internatinal Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis) - Associate Referee.

Prof. Kadlec přispěl významnou měrou nejen k dobré úrovni jím vychovávaných chemiků a technologů přímou výukou na VŠCHT Praha, ale svou odbornou a publikační činností i k úrovni cukrovarnické chemie a technologie u nás i ve světě.


Publikováno: 26. 5. 2020 Autor: Josef Pojer Sekce: Aktuality