Tiskové prohlášení Svazu lihovarů ČR k neschválení návrhu na transpozici směrnice EU RED II

/ Aktuality / Tiskové prohlášení Svazu lihovarů ČR k neschválení návrhu na transpozici směrnice EU RED II

Tiskové prohlášení Svazu lihovarů ČR k neschválení návrhu na transpozici směrnice EU RED II

Svaz lihovarů České republiky se vyjádřil k situaci, která nastala neschválením potřebných změn zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie na jednání pléna PS PČR v rámci třetího čtení dne 14.7.2021, a to navzdory doporučení svého Hospodářského výboru, který jejich přijetí doporučil svoji většinou.   

Hospodářský výbor jako garanční výbor pro přípravu novely ustanovení zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, doporučil svým usnesením na 55. schůzi ze dne 31.3.2021 (sněmovní tisk 870/5) ke schválení změny potřebné k implementaci směrnice RED II do české legislativy.

Usnesení garančního výboru č. 398 ze dne 10. června 2021 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, na kterém byla v hospodářském výboru PS PČR většinová shoda a které bylo rovněž doporučením pro poslance, kterým se rovněž obvykle většina poslanců zákonodárného sbotu i řídí, však nenašlo podporu potřebné většiny 89 poslanců (z kvóra přítomného v jednacím sále PS PČR) a došlo paradoxně k situaci, že potřebné kroky k zajištění implemencace směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) č . 2018/2001 ze dne 11. prosince 2018 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (RED II) nebudou s ohledem na neschválení návrhu Hospodářského výboru PS PČR v rámci třetího čtení návrhu novely zákona č. 165/2012 Sb. PS PČR uskutečněny v nezbytné lhůtě. Důsledkem čehož bude nejenom nedodržení závazků České republiky v rámci plnění klimatického plánu EU s cílem dosáhnout uhlíkové neutrality, ale i reálně hrozící sankce za jejich neplnění.  

 

Svaz lihovarů vydal po neschválení návrhu na transpozici směrnice RED II do české legislativy následující tiskové prohlášení:

Česká republika přivítala tvůrce ekologické legislativy EU F. Timmermanse odmítnutím transpozice směrnice RED II


Středeční hlasování Parlamentu Poslanecké sněmovny ČR při třetím člení novely Zákona o podporovaných zdrojích energie („POZE“) opět potvrdilo, jak celá současná politická reprezentace ČR pohlíží na ekologické cíle a potřebnou dekarbonizaci. Ač v rozpravě všechny politické strany urputně obhajovaly potřebu ekologizace doslova všeho dění kolem nás, ve svém reálném konání se následně ponejvíce zajímaly o partikulární politické zájmy nebo o podmínky dotací na dávno existující projekty zejména solárních elektráren. Jen tak lze vysvětlit (pochopit však rozhodně nikoli), že pod průhlednou a v případě bioetanolu (v ČR vyráběném ponejvíce z cukrové řepy) nepochybně fiktivní a čistě pouze politickou záminkou jakéhosi střetu zájmů u paliva E 10 sněmovní většina hodila do koše déle než dva roky připravovanou transpozici evropské směrnice RED II do české legislativy. Ač tato připravována za podpory podrobných studií dvou renomovaných českých vysokých škol, ač za politické shody klíčových ministerstev, ač sice se skřípením zubů hlavních dodavatelů energií do dopravy, ale s jejich pragmatickým respektem k navrženému jako k nutnému minimálnímu kompromisu s ohledem na společenské dění, přes původní měsíc starý souhlas klíčového hospodářského výboru Poslanecké sněmovny spadla tato legislativa, jejíž přijetí bylo v členských zemích povinné do 30.6.2021, ve středu tímto pod stůl.

Česká republika se dlouhodobě údajně hlásí ke klimatickým cílům celé EU. Nepochybně ale pouze naoko. V sektoru tuzemské dopravy je jedním z posledních rychle dostupných a dosud nerealizovaných řešení zavedení právě motorového benzínu s obsahem 10 % etanolu, označovaného jako palivo E10. Tato povinnost je již zakotvena v Německu, Francii, Slovensku a Maďarsku a další země jako Estonsko, Litva, Bulharsko, Rumunsko a Lotyšsko již toto směsné palivo ve svých národních energetických mixech využívají. Česká republika zavedení tohoto motorového paliva s vyšším obsahem obnovitelné energie indikovala Evropské komisi již ve schváleném Národním klimaticko-energetickém plánu ČR (dále jen “NKEP“) před dvěma lety, avšak toto doposud nebylo realizováno. Tato čistě technická úprava přitom plně respektuje jak současně platné limity pro užití biosložek v dopravě, tak i budoucí filosofii transpozice směrnice RED II v dopravě v ČR a EU (více k směrnici RED II viz webové stránky Svazu lihovarů ČR), která se zavedením tohoto paliva jednoznačně počítá, resp. do středy 14. července 2021 počítala. Jenže v české předvolební agendě se český občan kupodivu dověděl, že to tuzemské, efektivní, lokálně dostupné a nepochybně ekologické řešení je špatné a že různí politici mají v záloze jiná, lepší a inovativnější řešení. Jistě bude z pohledu naší ekonomiky i celosvětové ekologie tedy lepší dovážet např. palmový olej přes polovinu planety, pro což poslanci ve svém důsledku mj. také hlasovali.
Ani ne 48 hodin po tomto hlasování dorazil do ČR jako do první členské země po vyhlášení nových ekologických cílů pan F. Timmermans coby jejich hlavní architekt a propagátor. Jistě se nestačil po příjezdu divit, jak se český legislativní sbor postavil k technické implementaci směrnice RED II.

V Praze, 15. července 2021
Svaz lihovarů České republiky


Publikováno: 15. 7. 2021 Autor: Josef Pojer Sekce: Aktuality